APIALIA és el conjunt d’agrupacions comercials immobiliàries territorials que totes elles tenen per finalitat compartir la comercialització d’immobles dels agents immobiliaris del col·lectiu API que la integren.

Totes les agrupacions comercials -APIALIA- tenen com a objectiu principal realitzar el màxim possible de transaccions compartides de compravenda d’immobles, entre els agents que hi pertanyen.

A APIALIA exclusivament es fan operacions de compravenda d’immobles de qualsevol tipus (preferentment habitatges) que els agents APIALIA tinguin en règim d’exclusivitat: els agents immobiliaris s’obliguen a aportar a l’agrupació TOTES les operacions de comercialització d’immobles que tinguin en exclusiva.

Qualsevol altre tipus d’operació (lloguer, no exclusiva, traspàs,…) No serà mai objecte de les operacions APIALIA.